Skirnes ferd

Og gråte er det Frøy i hovedsak gjør: gråte syte, lide, sippe og legge seg sjuk. Den aktive helten i denne myten er ikke Frøy, men Skirne, skosvennen hans. Det er Skirne som legger ut på en quest til Jotunheimen, frir til den egenrådige Gerd og til slutt får presset fram et motvillig «ja».

Frøy. Kjærlighetssjuk guddom.

Skirnesmål

Frøy og Gerd er kjæresteparet i norrønn mytologi. Et gudommelig Romeo-og-Julie-par adskilt ikke bare av stridende familier men av selve hovedmotsetningen i det førkristne verdensbildet. De står på hver sin side i kampen mellom orden og kaos, mellom natur og sivilisasjon. Ingen, gråter Frøy, vil at vi to skal ha hverandre.

Mannskap søkes

Teateret på den grønne gren er i gang med en ny produksjon. Vi mangler fortsatt noen skuespillere før alle roller er besatt og ikke minst en inspisient. Vedkommende må være tålmodig, ha ordensans, og opptre rolig og fattet i møte med kreative avvik.

Hva kan vi tilby? Lange kvelder, frustrasjon, oppgitthet og lønn i himmelen.

Ny sjanse

For deg som ikke hadde anledning til å delta på audisjon fredag, blir det en ny anledning søndag 5. kl 1930. Fortsatt i Black Box, Konservativen,

Audition

Teateret på den grønne gren planlegger en ny oppsetning våren 2024.
I den forbindelse trenger vi skuespillere. Vi avholder derfor audition

Fredag 3. november kl 1800 i Sparebanksalen/Black Box.

Årets oppsetning henter sin tematikk fra norrøn litteratur. Som vanlig beveger vi oss i et grenseland mellom tradisjon og innovasjon, med like deler tekst og bilde. Teateret på den grønne gren roser oss av å være byens særeste teatergruppe. Vi spiller helst uforståelige teaterstykker med ekstremt lav underholdningsverdi.

Vi ser gjerne nye folk på scena. Vi trenger folk i flere aldersgrupper og ungdom fra 15 til 20 oppfordres særlig til å prøve seg. Oppgaver vil bli gitt underveis. Det er ikke nødvendig med påmelding, men har du spørsmål, så er vi å finne på sosiale medier.

(https://octodon.social/@grunegrans)

Sing Sailor-oh

Alle som har heist et seil eller dratt opp en dregg kjenner problemet. Det går trått. Det er tungt. Det sitter fast. Forfedrene i seilskutenes dager løste på problemet på sin måte.

De sang.

Med en rytmisk, drivende arbeidssang og et refreng som ikke var ferdig før toppseilet var halt, hiv, ho, kom de seg ut fjorden, over Sekken og til Valparaiso rundt hornet.

Shantyen var sjømannens arbeidssang. Det er en kunstart som heldigvis ikke har gått i glemmeboka. Kanskje du alltid har hatt en drøm om å synge i shantykor? Eller kanskje du innså akkurat nå at det ar det du aller helst vil gjøre i høst?